Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on tarjota säännöllistä tukea, ohjausta ja toimintaa sekä uusia mahdollisuuksia kohti työelämää.

Kuntouttavaan työtoimintaan voi hakeutua työllisyyspalvelukeskuksen, sosiaalitoimen tai TE-toimiston kautta. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalla tulee olla voimassa oleva aktivointisuunnitelma, joka tehdään asiakkaan, kunnan virkailijan ja TE-toimiston virkailijan kesken. Kuntouttavan työtoiminnan sopimus tehdään tavallisesti kolmen kuukauden jaksoiksi, joita on mahdollisuus jatkaa aktivointisuunnitelman mukaisesti. Työtoimintapäiviä on 2-4 viikossa 4 tuntia kerrallaan.

Monipalvelukeskus Tsemppi tuottaa kuntouttavan työtoiminnan palvelua Turun, Kaarinan ja Naantalin kaupungeille sekä Perusturvakuntayhtymä Akselille.


Toiminnat

Monipalvelukeskus Tsempissä kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään Laiskan Kirppiksellä, Kierrätyspyöräverstas Recykkeleissä sekä kierrätysvaatekauppa Putiikissa. Toiminnassa kuntoutuja kuuluu aitoon työyhteisöön ja opettelee työpaikan käytäntöjä sekä työelämän valmiuksia vaihtelevissa työtehtävissä.

Laiskan Kirppiksellä on mahdollisuus oppia myynti- ja asiakaspalvelutyön perusteita. Työtehtäviä on myymälän siistimisestä ja somistamisesta asiakaspalveluun ja kassataitojen opetteluun asti.

Tsempin Putiikki myy lahjoituksena saatuja vaatteita ja tavaroita. Työtehtävinä on tavaroiden lajittelua, hinnoittelua ja esillepanoa sekä varaston hallintaa. Jatkokäsittelyyn päätyvien tekstiilien sekä muiden tavaroiden säädöstenmukainen lajittelu on myös merkittävä osa työtehtäviä.

Kierrätyspyöräverstas Recykkelissä lahjoituksina saatuja polkupyöriä myyntiin sekä tehdään asiakaspyörien huoltoja. Työtehtävinä on myös kuljetustehtävissä avustamista sekä työympäristön siisteydestä huolehtimista. Myös asiakaspalvelun ja myyntityön taitoja on mahdollisuus opetella.

Mitään ei tarvitse kuitenkaan osata etukäteen, vaan jatkuva opastus ja perehdytys kuuluu kaikkeen tekemiseen. Asenne ratkaisee!


Yksilöohjaus

Monipalvelukeskus Tsempin kuntouttavaan työtoimintaan sisältyy säännöllinen yksilöohjaus, jonka sisältö määräytyy yksilöllisten tarpeiden mukaan. Sen tarkoituksena on tukea jaksamista työtoiminnoissa, käsitellä elämäntilanteen kannalta merkityksellisiä asioita sekä suunnitella tulevaisuutta työnhakuun ja koulutuksiin liittyvissä asioissa. Kaikki yksilöohjaajamme ovat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisia.


Ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta

Ryhmämuotoisessa kuntouttavassa työtoiminnassa kootaan yhteen hyvän arjen palasia ja etsitään omaa polkua. Ryhmätoiminnan tavoitteena on elämänhallinnan ja työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen. Ryhmän pääteemoja ovat terveys- ja hyvinvointi, arjenhallinta, sosiaaliset taidot, voimavarat sekä työelämätaidot. Ryhmän sisältö luodaan näiden teemojen ympärille ja lopullinen ryhmäohjelma suunnitellaan yhdessä ryhmäläisten kanssa.

Ryhmässä keskustellaan, tehdään erilaisia harjoituksia, liikutaan, tehdään ruokaa ja edistetään työelämävalmiuksia – ja taitoja. Ryhmässä käydään tutustumiskäynneillä ja retkillä sekä järjestetään infoja ryhmää kiinnostavista aiheista tai palveluista.

Ryhmä kokoontuu kolmen kuukauden ajan kahtena päivänä viikossa, neljä tuntia kerrallaan. Ryhmäpäivät ovat tiistai ja torstai. Ryhmäpäivä sisältää kevyen lounaan.

Ryhmätoimintaan kuuluu yksilöllinen tuki, jossa mietitään tavoitteita sekä ryhmän jälkeistä jatko polkua.


Kuntouttavan työtoiminnan esiteet


Kuntouttava työtoiminta
Kuntouttava
työtoiminta
ig logo
Instagram

Monipalvelukeskus Tsemppi
Kuntouttava työtoiminta


Koskinen Henna

Kuntoutusvalmentaja
Recykkeli ja Tsempin Putiikki
040 749 0440
henna.koskinen(at)tsemppi.netLähiohjaajat

Suomi Tuomo

Vastaava lähiohjaaja / Recykkeli -toiminnan esimies
Recykkeli Turku
050 448 7879
tuomo.suomi(at)tsemppi.net


Hiltunen Ari

Lähiohjaaja / Vastaava polkupyörämekaanikko
Recykkeli Mynämäki
050 322 2575
ari.hiltunen(at)tsemppi.net


Sahonen-Romppanen Sanna

Kuntoutusvalmentaja
Laiskan Kirppis
040 704 8879
sanna.sahonen-romppanen(at)tsemppi.net


Helenius Visa-Pekka

Lähiohjaaja
Laiskan Kirppis
040 704 8879
visa-pekka.helenius(at)tsemppi.net


Perälä Anne

Lähiohjaaja
Tsempin putiikki
050 432 7795
anne.perala(at)tsemppi.net

© tsemppi.net 2022