Monipalvelukeskus TSEMPPI

Mielenterveys- ja kuntoutuspalvelut

Wabarit!


Haluan kaverin

Mieskaveritoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset miehet ovat kavereina yksin lastaan kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole yhteyttä omaan isäänsä tai muihin miehiin. Mieskaverit ovat toiminnassa mukana omana itsenään ja he ovat käyneet mieskaverikurssin (n. 16 h). Mieskaverit ovat tavallisia suomalaisia miehiä ja toimivat täysin kaverillisin perustein, he eivät ole ammatillisia tukihenkilöitä.

Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa lapselle turvallinen tapa tutustua aikuisen miehen arkeen ja elämään, lisätä lapsen kehitystä tukevia aikuiskontakteja sekä yksin lastaan kasvattavan äidin jaksamista perheen turvaverkostoa laajentamalla.

Perheet voivat hakea lapselleen mieskaveria, jos lapsella ei syystä tai toisesta ole kontaktia isään tai muihin miehiin. Lapset voivat olla iältään 4-16 vuotiaita, poikia ja tyttöjä. Myös sisaruksille voidaan mieskaveria hakea. Mieskaveria voi hakea ottamalla yhteyttä koordinaattoriin, jolta saa lisätietoa ja hakuohjeet.