Monipalvelukeskus TSEMPPI

Mielenterveys- ja kuntoutuspalvelut

Hallitus 2017

  JÄSENET


  Ulla Hohkuri, puheenjohtaja
  Eero Pulli, varapuheenjohtaja
  Seppo Lindeman
  Paula Kukkonen
  Eeva Siivonen
  Päivi Tuomainen
  Jussi Rantalainen
  Ari Ropanen, sihteeri

  VARAJÄSENET

                                                  

  Roope Kankaanranta
  Kari Malinen
  Ari Leinonen
  Markku Vuorinen
  Veli-Matti Saajala
  Marjukka Ojala
  Jaana Malen  Johtoryhmä

  Yhdistyksen operatiivista toimintaa vetää toiminnanjohtaja Ari Ropanen. Hänen vastuullaan on toimintasuunnitelmaan kirjattujen tehtävien toteuttaminen hallituksen ohjauksella ja avustuksella.

  Yhdistyksen yleiskokous päättää kaksi kertaa vuodessa tärkeimmät linjat toiminnasta. Kevätkokouksessa tarkastetaan edellisen vuoden toiminta ja syyskokouksessa valitaan jäsenet hallitukseen, päätetään toimintasuunnitelmasta sekä budjetista ja jäsenmaksuista. Kaikilla jäsenillä on äänestystilanteissa yksi ääni.
Ari Ropanen

Toiminnanjohtaja

0400 845 930
ari.ropanen(at)tsemppi.net